Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.sansiparty.nl] van Sansi Party en Events, gevestigd op de Lijsterstraat 31 te Mill [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Sansi Party en Events behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sansi Party en Events.

Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sansi Party en Events links naar websites van Sansi Party en Events weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2023 Sansi Party en Events.